Tuomarinkartanon Ratsastusopiston toimintaa kehitetään asiakkaiden toiveiden pohjalta

Julkaisimme viime vuoden lopussa asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka vastausaika päättyi 15.1.2024. Saimme paljon vastauksia; 122 kpl ja niiden mukana paljon myös avoimia palautteita – suuret kiitokset kaikille vastanneille! Tulemme hyödyntämään vastauksia kehittäessämme toimintaamme. Osa kehitystoiveista onkin jo viety käytäntöön, joidenkin osalta muutokset ovat vasta tulossa.

Alla lyhyesti keskeisimpiä asioita koottuna;

Ratsastustoiminnan keskeisimmät kehitystoiveet kohdistuivat mm. opetukseen, tallitiloihin ja sekä käytännön asioihin. Ratsastustuntien osalta toivottiin mm. pienempiä ryhmäkokoja ja kannustavaa opetusotetta. Lisäksi opetuksen sisältöä toivottiin enemmän istuntapainotteisemmaksi sekä hevosystävällisiä apuja korostavammaksi.

Tallitilojen ja ilmapiirin kehittämiseksi toivottiin mm., että kaikki pyrkisivät osaltaan luomaan positiivisempaa ilmapiiriä huomioimalla paremmin toisiaan ja tervehtimällä. Myös yhteiset ohjeet tilojen siistinä pitämiseen sekä vuosittainen talkoosiivous olivat monien toiveena. 

Käytännön asioissa toivottiin mm. selkeää informointia yleisistä asioista, kuten esim. tuntikäytännöistä ja hevosten varusteista. Kyselyssä nousi myös esille avoimen viestinnän toive hevosten hyvinvoinnin osalta, mihin liittyi huoli hevosten ylikuormittumisesta.  

Kehitystoimenpiteet ratsastusryhmiin ja opetukseen liittyen

Tulemme asteittain pienentämään ryhmäkokoja max. 8 hengen ryhmiin, loput ryhmät viimeistään tämän vuoden syyskauden alkuun mennessä. Mukautamme tuntisisältöjä vielä paremmin ryhmien toiveita vastaaviksi.  Lisäksi julkaisemme kevään aikana nettisivuillamme ns. tuntikartan, josta selviävät eri ryhmien tasot, tuntipainotukset (este/koulu) sekä opettaja.

Oppilaiden tasapuoliseen huomioimiseen, hevosystävälliseen ja kannustavaan opetukseen tulemme kiinnittämään entistä paremmin huomiota. Jatkossa kaikki opettajat pääsevät vaikuttamaan myös omien ryhmiensä hevosjakoihin.

Kehitystoimenpiteet ilmapiiriin, tallin siisteyteen ja käytännön asioihin liittyen

Hyvän yhteishengen rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Tervehditään, autetaan ja huomioidaan toisiamme. Tallissamme kiusaamiselle, vähättelylle ja toisten arvostelulle on nollatoleranssi. Yhteishenkeä lisääviä tapahtumia (esim. rataharjoituksia, kursseja, talkoita) järjestetään myös jatkossa.

Tallin yleisten tilojen siisteyteen tulemme panostamaan aiempaa enemmän. Vessaan on myös tulossa pieni pintaremontti. Hevosten yleisimmät varusteet nimikoidaan hevoskohtaisesti ja karsinakyltit sekä harjakassit päivitetään.

Tulemme jakamaan kuukausitasolla koontitilastot hevosten työmääristä ja vapaista. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän vaihtoehtoja kartoitetaan vielä tänä vuonna, ja tavoitteena on siirtyä sähköiseen järjestelmään vuoden 2025 aikana.

Lämmin kiitos vielä kaikille tähän kyselyyn vastanneille, laajempi raportti kyselyn tuloksista sekä muista kehitystoimenpiteistä löytyy tallin vintin sosiaalitilasta sekä oheisesta linkistä (pdf-tiedosto)

Helmikuun lopussa lähetämme ensimmäisen Tuomarinkartanon Ratsastusopiston infokirjeen, olethan tilannut sen jo itsellesi. Aurinkoista ja hevostäytteistä kevättä kaikille Ratsastusopiston oppilaille!

Tilaa opiston uutiskirje

Saat suoraan sähköpostiisi ilmoituksia tulevista tapahtumista sekä muista tärkeistä ja ajankohtaisista asioista 2-4 kertaa vuodessa. Uutiskirje ei velvoita tilaajaa mihinkään. Voit perua uutiskirjeen tilauksen milloin haluat.

Tilaa uutiskirje