Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy
Töllinmäki 16 D, 00640 Helsinki
y-tunnus 0943698-6

Yhteyshenkilö:
Tiina Höri-Santala, laskutus@ratsastusopisto.fi

Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen.

Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy kerää asiakkaistaan henkilötietoja laskutusta varten. Alaikäisten osalta kerätään myös huoltajan yhteystiedot. Lisäksi tallilla ylläpidetään tuntiseurantaa, jossa asiakkaista löytyy nimi sekä heidän tuntiensa maksutiedot.

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri (Passeli laskutusohjelma)

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

  • Ratsastustuntien laskutus, maksutiedot sekä perintä
  • Yhteydenpito asiakkaan tai alaikäisen huoltajan kanssa
  • Tiedotus sekä markkinointi

Mitä tietoja käsittelemme?

  • Ratsastajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Maksajan/huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakaskohtaiset laskutus- ja maksutiedot

Mistä saamme tietoja?

  • Asiakkaiden henkilökohtaisesti antamat laskutustiedot ja -ohjeet

Kenelle luovutamme tietoja?

  • Tietoja ei myydä eikä luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön ilman käyttäjän suostumusta
  • Tietoja ei myydä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Suojaamme asiakasrekisterin tiedot normaaleilla tietojenkäsittelyyn liittyvillä toimilla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tuntikirjanpidot säilytetään 1-2 vuotta, laskutus- ja maksutiedot vähintään kirjanpitolain vaatimat 6 vuotta.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Manuaalinen aineisto hävitetään silppuamalla tai tietosuojamateriaalin hävityspalveluja tarjoavan yrityksen toimesta.

Mitkä ovat sinun oikeutesi asiakkaana?

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröity voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta pyynnön henkilöllisyys voidaan todentaa.

Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tätä selostetta on päivitetty 15.5.2021.

Tilaa opiston uutiskirje

Saat suoraan sähköpostiisi ilmoituksia tulevista tapahtumista sekä muista tärkeistä ja ajankohtaisista asioista 2-4 kertaa vuodessa. Uutiskirje ei velvoita tilaajaa mihinkään. Voit perua uutiskirjeen tilauksen milloin haluat.

Tilaa uutiskirje